Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Pozvánka: Rok 1968 v ČeskoslovenskuÚvodník: Nakladatelství Vyšehrad si Vás dovoluje pozvat na prezentaci knihy Františka Emmerta Rok 1968 v Československu.

Článek:
Unikátní publikace Rok 1968 v Československu vypráví o temných událostech tohoto roku a vychází v předvečer 40. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Kniha novou, nevšední formou dokumentuje počátky i průběh Pražského jara, srpnovou okupaci i navazující události až do srpna 1969.

Jedinečnost knihy spočívá především ve špičkovém grafickém zpracování. Děj je uspořádán do krátkých přehledných tematických kapitol ve formě „panelů“. Ty obsahují kromě hlavního textu také poznámky, množství kvalitních a pečlivě vybíraných fotografií, chronologické tabulky, medailonky, přetisky dobových dokumentů a další grafické prvky. Zvláštností knihy jsou samostatně vytištěné kopie vzácných archiválií vložené do speciálních kapes. Čtenář může z knihy volně vyjmout a detailně prostudovat tehdejší novinová vydání, letáky a výzvy proti okupaci a vzácné písemné dokumenty, včetně prohlášení Dva tisíce slov nebo Moskevského protokolu. Součástí publikace je také CD s autentickými rozhlasovými nahrávkami ze srpnových dní. Publikace tak plně vtáhne čtenáře – pamětníka i mladší generaci – do tehdejší atmosféry.

František Emmert, původní profesí novinář, se od roku 2001 se věnuje psaní. Je autorem beletrie a spoluautorem středoškolské učebnice společenských věd. Napsal úspěšnou knihu Češi ve wehrmachtu (Vyšehrad 2005), výpravnou publikaci Holocaust (2006) a Druhá světová válka: Češi a Slováci (2007).

Beseda nad knihou spojená s autogramiádou se koná ve středu 23. ledna 2008 v 17 hodin v knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1. Roli kmotra přijal Jiří Dienstbier.


foto: nakladatelství Vyšehrad ( autor knihy první zleva)


18.01.2008 - Jindřiška Kodíčková