Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Začněte myslet psychologickyÚvodník: Ano, titul zní poněkud podivně, nese však v sobě jakousi tíživou pravdu.

Článek:
Sami psychologové říkají, že psychologem se stanete tehdy, když vás přijmou na vysokou školu onoho oboru. Třeba se vám to nezdá logické, je tomu v dnešní době opravdu tak.

Nakladatelství Fragment tedy přispělo rukou k dílu a snaží se pomoci studentům zvládnout ono záludné přijetí. A to konkrétně edicí Příjímací zkoušky na vysoké školy a v tomto případě knihou Psychologie - testy. Tentokrát se nejedná o pouhopouhé testy s klíčem typu 1A, 2A, 3C....

Autoři knihu rozdělili do dvou základních částí a to Základní teoretické psychologické disciplíny a Aplikované obory. Část zakládních teoretických psychologických disciplín v sobě skrývá další podsložky a to konkrétně obecnou psychologii, psychologii osobnosti, dějiny psychologie, metodologii, sociální psychologii, vývojovou psychologii a neuropsychologii a neurofyziologii.

Druhá část zabývající se aplikovanými obory nabízí klinickou psychologii, psychologii práce a organizace, pedagogickou psychologii a další psychologické obory. Každá z oněch částí, jež jsem výše vyjmenovala, začíná textem osvětlujícím danou látku. Poté ve většině případů následuje výňatek textu z významného díla, náležícího do právě osvětleného oboru a několik málo otázek, vztahujících se k předešlým textům a testujícím, zda jste látku správně pochopili. Nakonec se už může dočkat onoho kýženého testu, skládajícího se z otázek, na něž se dá odpovědět pouze jednou správnou odpovědí a jehož výsledků i s vysvětlením, proč tomu tak je či ne, se dočkáme v závěru každého tematického oddílu.

Kniha ve většině textů i otázek přesahuje látku probíranou na gymnáziích a středních školách a snaží se o lepší přípravu studentů. Další plus, které si smí připsat, jsou rady jak samotných psychologů, tak i samotných autorů, a to jak ohledně kvalitní přípravy (uvádí nespočet doporučené četby), tak i ohledně chování u případného ústního pohovoru.

Testy - psychologie, Simona Horáková Hoskovcová, Jan Gruber
Nakladatelství Fragment, 2008
Zdroj obálky:
www.fragment.cz

14.03.2008 - Lucie Hajduková