Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Skrze ruce vidímÚvodník: Až teprve když ztratíme zrak, hledáme náhradu, druhé oči... těmi se stávají ruce, prsty, prostě hmat. Zpočátku smysl velice nejistý, neohrabaný, necitlivý, ale dříve či později je nucen se své role „druhých očí“ zhostit

Článek:
Nová haptická výstava Neviděný svět v Křížové chodbě Staroměstské radnice umožní pochopit, jak vnímají svět nevidomí lidé. Expozici tvoří sochy, obrazy a různé předměty, které vydávají zajímavé zvuky. Vidící návštěvník si totiž může pocity nevidomých vyzkoušet na „vlastní ruce“ s klapkami na očích, poslepu tápat mezi exponáty, hladit je, osahávat, naslouchat jim...

Jmenovanou výstavu pořádá občanské sdružení Oliva, které již pět let realizuje haptické výstavy v GALERII OLIVA, v dominikánském klášteře u sv. Jiljí. Větší prostor využilo zejména ke sdružení dotekových děl více autorů. Zajímavá dramaturgie seskupila pod gotickými oblouky díla již renomovaných umělců, V. Preclíka, Č. Sušky, L.Moravce, J.Vacka, J.Vaňka, L.Hovorky, J. Němce, S. Vaněčka s díly handicapovaných tvůrců. Ti jsou zastoupeni např. nevidomou malířkou P. Francovou, sochařem P. Slámou, sochařkou B. Vavrekovou-Přikrylovou a studenty Ateliéru hmatového modelování při Konzervatoři pro mládež s vadami zraku Jana Deyla.

Výstava si klade za cíl poznání světa handicapovaných, jejich lepší integraci do společnosti a zároveň se stává největší výstavou speciálně otevřenou i pro nevidomé. Kde jinde si mohou „prohlédnout“ obrazy, sochy a další artefakty?

Výstava umožní až do 1. června 2008 všem procházku "Neviděným světem"

Svítící a znějící koule Svatopluka Vaněčka

22.05.2008 - Jindřiška Kodíčková