Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Postavení hlavy státuÚvodník: Těžko si lze představit vhodnější dobu pro vydání práce o úloze hlavy státu v ČR a parlamentních režimech obecně než tu, která je poznamenána první výrazně kompetitivní a pro tábor vítězů drahou volbou prezidenta, kterou naše země zažila. Kolektiv autorů pod vedením Miroslava Nováka a Miloše Brunclíka se v publikaci, formálně označené za monografii, pokusil nastínit roli prezidenta v neprezidentských systémech a byl přitom veden snahou o srovnávací perspektivu, s důrazem na zasazení české reality do širšího kontextu.

Článek: Jaká je role českého prezidenta při vládních krizích a ve sporech o zahraniční politiku? Nebylo by vhodnější zavést v České republice přímou volbu prezidenta? Jaké jsou vůbec způsoby volby prezidenta ve světě? Jaká je bilance francouzské "kohabitace" mezi prezidentem jedné politické orientace a vládou opačné politické tendence?

V čem se liší formální i faktické postavení prezidenta v poloprezidentských systémech od prezidenta v systémech parlamentních? Osvědčila se přímá volba předsedy vlády v Izraeli? Jak se měnil poloprezidentský režim v parlamentní v Portugalsku? Jak se mění role prezidenta v Polsku a v Ukrajině? To jsou některé z otázek, kterými se zabývá tato práce českých politologů pod vedením Miroslava Nováka a Miloše Brunclíka.

Práce je formálně rozdělena do tří částí. První se věnuje obecně teoretickým vymezením jednotlivých typů politických systémů na škále od prezidencialismu po parlamentní režimy. Druhá část je sestavena z rozboru jednotlivých zemí (Polsko, Litva, Rumunsko, Francie,
Portugalsko, Slovensko, Ukrajina, Izrael). Poslední oddíl se pak věnuje specificky české situaci a je nejen nejoriginálnějším, ale též nejpřínosnějším oddílem celé práce.

Zdroj foto: www.dokoran.cz

13.09.2008 - Petr Veselý