Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Jak Čechům voní heroismus?Úvodník: Netrapme se. Nevoní. Ale při čtení této knihy přesto vlny emocí přicházejí. Hezkých a bohužel i těch, jež bychom raději nezažívali. Dochází ke znervóznění vnitřního pocitu národního sebeuspokojení, ke zpochybnění nezbytnosti jednání našich předků. Těch dávných i těch, které si ještě pamatujeme na vlastní kůži. Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Podepsáni Jan Randák a Petr Koura. Nakladatelství Dokořán.

Článek: Klíč ke knize najdeme, když si přečteme podtitulek. Výběr z příspěvků z konference, proběhlé 25. – 27.10.2006. Dodejme, že garantem konference se stala, logicky k obsahu, Filosofická fakulta University Karlovy.

Nečekejte jednoduché encyklopedické vysvětlení termínu. Politická kultura, jako vědní disciplína, existuje pouhých 50 let. Ještě v plenkách byla u nás umlčena. Odborný výklad, zdůvodnění každého kroku, bolševik nemohl potřebovat. Teď už se zase bádání v oboru toleruje, ale, že by se poznatky disciplíny odrazily v chování státních bafuňářů nevidět. Nesmutněme. Při čtení knihy si uvědomíte, že chování vidláka či upoceného pingla není v naší historii ojedinělé. Touha po moci schovaná za službu lidem je společným poznávacím znamením této lidské enklávy. A zatěžovat se teorií vzniklou na vědeckém území ji zdržuje.

Kniha je určena nejširší veřejnosti, ale rozhodně by neměla chybět v knihovničce těch, jichž se nějak dotýká žití s filosofií či kulturní antropologií našeho evropského regionu. Studenty zejména. Seznamte se s klíčovými momenty našich politických dějin.

Prostého souhrnu a ocitování konferenčních příspěvků se nedočkáte. Netušených souvislostí se objeví víc, než by si člověk, nestudovaný v tomto oboru, vůbec přál. Každý elaborát má, pochopitelně, svého autora, každý je zakončen rejstříkem související a použité literatury. Pro osvěžení paměti či pro první seznámení je kniha slušně vybavena dokumentárním fotomateriálem a kresbami (ne všude se smělo fotit). Vzrušující literatura faktu. Fakt.

Jan Randák, Petr Koura: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století
Vydalo nakladatelství Dokořán 2008
obálka
www.dokoran.cz

06.12.2008 - Jaromír Komorous