Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Závistivý lidojedÚvodník: Přesto, že život v přetechnizovaném a civilizovaném světě svědčí o opaku, je tomu tak. Stále se v tajemných a pokrokem nedotčených místech objevují kanibalové, lidé jež bezmezně věří na sestup bohů na zem (pokud se v blízkosti objeví některý ze vzdušných airbusů) a kmeny, které bojují o přežití.

Článek: Kdo ví, zda tento kousek přírody v pravém slova smyslu nezničíme dřív než stihneme objevit jeho krásu.

Jedno z možných nahlédnutí do onoho pro nás nepohodlného a nepřístupného světa nabízí i kniha Jaroslava Olši Závistivý lidojed a pták nepták. Odkrývá tajemství, způsob života a víru lidí Nové Guineje. Bez avíza předem se spousta příběhů dá směle řadit k mýtům, pověstem či snad novoguinejským pohádkám. Ano, nejsou to pohádky evropského stylu, potkáme se zde se zákeřnými moskyty, kasuárem, krokodýlem Pukpuk a jinými pro nás neznámými bytostmi uvádějícími nás do tajemných dálek.

V druhé polovině se už však setkáme i s krvelačnými historkami. Co naplat, popřít je nelze. Vynechat tedy také ne. K věrnému vylíčení staly se nepostradatelnými. V knize se mísí jednotlivé prvky a to jak pohádkové tak reálné. Autor čerpá z množství pohádek, pověstí, vyprávění a bájí z Nové Guineje ale i z Novoguinejských reálií. Díky nimž se na konci knihy objeví i malý slovníček pojmů, seznamující s betely, ságem, pandánem a ostatními věcmi denní potřeby novoguinejců.

O tom, že nás autor spontánně neuvádí jen do divů své fantazie či do výtahu již publikovaného svědčí jeho práce velvyslance ČR v Indonésii, Malajsii, Singapuru a post generálního konzula v Karáčí, Pákistánu. Novou Guineu navštívil celkem třikrát a osobně se s domorodými obyvateli seznámil. Na svém kontě má mimo sbírky překladů z indonéské literatury také Česko-indonéský a Indonésko-český slovník.

Závistivý lidojed a pták nepták, Jaroslav Olša
Vydalo nakladatelství Argo v roce 2008
Zdroj fotografie:
www.argo.cz


05.01.2009 - Lucie Hajduková