Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Cesta zpět do přítomnostiÚvodník: Druhou knihu z produkce nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka,v sevřené sérii přicházející, knihu esejů germanisty českého původu Petera Demetze si dovolím uvést citátem z úvodu ke knize, který napsal Karel Swarzenberg: Vpravdě je tomu tak, že Peter Demetz nebyl žádného z hlasů národů v Čechách poslušen, zato však byl dojista ke všem příslušen……neznám nikoho, kdo tak bystře vnímá výšiny, ale i nebezpečí a propastnosti duchovních dějin v Čechách. Zde nabízí knihu Dějiště: Čechy.

Článek: Peter Demetz, emeritní profesor Yaleovy univerzity, se s odstupem, zřejmě tedy nutným, věnuje pro naši současnost zdánlivě zaniklému světu – dávným vztahům česko-německo-židovské kultury, jejich propojení, vzájemnému ovlivňování i pokřivení. V souvislostech pohříchu často více politických a falešně ideologických. Postoje Havlíčka a Nerudy, Bolzana a Jungmanna, problém Benešových dekretů – to vše nazírá Peter Demetz z pohledu snah tehdejších generací o českou národní emancipaci spolu s jejími nacionalistickými aspekty. Milovníci Ortena se dočtou o jeho rilkovské inspiraci, zdroje pro téma najde autor i v rozboru Fibichovy &Sárky. Rozsahem malá esej, leč významem pro naše dnešní postavení v souvislostech Evropské unie nesmírně závažná, je ta, která znovu objevuje velmi závažné důvody pro „vznik“ Benešových dekretů a hlavně jejich odezvu v našem současném politickém myšlení.

Nemohu nezmínit, jak je vděčný B.F. Adamsovi, který se zabývá samizdatovou diskuzí o vysídlení českých Němců a dokazuje, že není pravda, že „že morální a politické pochybnosti o kolektivním vysídlení Němců měli pouze opoziční osmašedesátníci“. Nelze vyjmenovávat všechny stále neurotické body tohoto vztahového problému, který by mnozí raději už považovali za odumřelý odkaz našich kulturních a politických dějin.

Doporučuji všem, kterým není lhostejný (v této době narůstající lhostejnosti ke všemu), aby tuto knihu přečetli. Odměnou za to jim bude nejen poznání minulosti, ale především pochopení přítomnosti.

Po přečtení knihy přepadne člověka nesmírný smutek, když si uvědomí, jak málo toho chceme znát o souvislostech, jak ploše až primitivně vnímáme svět, jak zmateně se chováme ve společenských situacích, jako vyprázdněné bárky na vzdouvajícím se moři, a přitom tolik odpovědí se skrývá v tom čase jednou již odtrpěném, jednou již proděravělém omyly, které si neseme, nevěda to ovšem, do dnešních dnů. 

Peter Demetz: Dějiště: Čechy
Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009
obálka
www.paseka.cz 


01.02.2009 - Otakar Kosek