Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Zasoutěžte si o vstupenky do Labyrintu světlaÚvodník: Důvodů proč je mnoho, za všechny můžeme jmenovat například tento Projekt získal statut oficiální doprovodné akce v rámci českého předsednictví Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 a je rovněž oficiální doprovodnou akcí Evropského roku tvořivosti a inovací. A teď tedy stručně a výstižně. Stojí za to vidět.

Článek: Info o expozici:
Nevšední interaktivní expozice Labyrint světla, koncipovaná Petrem Niklem a Ondřejem Smeykalem, je od 12. května do 14. července denně k vidění ve výjimečných prostorách Ekotechnického muzea v Praze 6 – Bubenči. Na výstavě se podílí mezinárodní skupina výtvarníků.

Expozice je interaktivní instalací vizuálních a světelných nástrojů a objektů, založených na principu vnímání světla a jeho objevování prostřednictvím hry. Při prohlídce návštěvníky neodrazují obvyklé cedulky Pozor, nedotýkejte se. Právě naopak. Návštěvníci všech věkových kategorií jsou vyzýváni k aktivní spoluúčasti. Mohou tak zažívat vzrušující pocit spolutvůrce, který rozhýbe, rozezvučí, oživí vystavené nástroje a objekty, a tím vytvoří unikátní prostor pro vzájemnou komunikaci a tvořivost.

Návštěvník se ocitne ve scenérii světelných interakcí ve ztišeném prostoru, s měnícími se světelnými proudy barev a tvarů. Stane se tak prostřednictvím vlastní fantazie tím nejdůležitějším prvkem, nástrojem i obsahem projektu. „Nabízíme prostor pro přímou a spontánní komunikaci, fyzický kontakt s nástrojovými objekty. Smyslem expozice je uvést lidi do aktivního procesu tvorby. Vcházejí do živého, proměnlivého prostředí a v různých časech při rozdílných konstelacích mohou zažívat nejrůznější asociativní řetězce. Proto se návštěvníci do prostředí expozice často vracejí, vždy znovu objevují a spoluvytvářejí nové souvislosti,“ vysvětluje Petr Nikl.

Fascinující památkově chráněná průmyslová architektura bývalé čistírny vod v Praze – Bubenči se stala spoluhráčem unikátních světelných her. „Tento nevšední prostor byl vybrán proto, že souzní s obsahem výstavy,“ dodává Daniela Gadasová, ředitelka projektu. „Protože naším záměrem bylo vytvořit objekty vizuální, jevil se prostor Ekotechnického muzea absolutně kongeniální k tomuto tématu. Už v samotném muzeu se i bez objektů odehrávají úžasné vizuálně-zvukové vjemy, takže mu s naší výstavou vlastně jen stěží můžeme konkurovat. I kdybychom tam nedali jediný objekt, bude muzeum v tomto ohledu krásně samo fungovat.“

Soutěžní otázky:

Jak dlouhé má expozice trvání?
Můžeme v rámci expozice spatřit i doprovodné akce?
Nese se expozice v čistě tuzemském duchu, co se týče jejích tvůrců?

Ze správných odpovědí se losují čtyři výherci, každý obdrží dvě vstupenky. Soutěž končí 14.6. Soutěžní odpovědi prosím zasílejte na soutez@webmagazin.cz

Více na www.orbis-pictus.com30.05.2009 - redakce