Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Oslní Váchalova Šumava Japonce?Úvodník: Tvorba dvou svérázných českých umělců – malíře, dřevorytce, spisovatele, tiskaře a mystika Josefa Váchala (1884 – 1969) a současného plzeňského výtvarníka Jiřího Kornatovského (nar. 1952) představí připravovaná výstava v japonském městě Takasaki. Výstava je plánována na dny 26. září až 12. října a uskuteční se v “Takasaki City Galery” díky partnerství měst Plzeň a Takasaki. Projekt má název “HORY A SRDCE”. Přestože tvorbu obou výtvarniků dělí téměř sto let, spojuje je originalita a síla umělecké výpovědi.

Článek: Prvního z vystavujících Josefa Váchala (viz foto v záhlaví) zastupují na výstavě unikátní dřevoryty z knižního monumentu “&Sumava umírají a romantická” Kniha pochází z roku 1931 a umělec na ní pracoval plné tři roky. Váchal si sám vyřezal a odlil osobité písmo a knihu vydal v 11 exemplářích formátu 650x490 mm. Kniha kromě 276 stran textu obsahuje 52 celostránkových a 15 menších barevných dřevorytů. Ty jsou prakticky nereprodukovatelné – jsou totiž vytištěny v 544 barvách, což je v dějinách umění skutečným unikátem. Na japonské výstavě bude z “knihy” vystaveno 38 dřevořezů, zachycujících pomíjející duši světa staré &Sumavy a doplněny budou 9 pastely, oleji a kresbami.

Současný plzeňský výtvarník Jiří Kornatovský (zachycen při práci na přiložené fotografii) působí na Západočeské univerzitě v Plzni, Ústavu umění a designu. Vyjadřuje se rovněž unikátní hlavně velkoformátovou kresbou. Soustředěným nanášením a vrstvením linií a čar uhlem a grafitem vytváří monumentální plastické tvary, v nichž se snoubí niternost s meditativností, tajemno s obecně lidským pohledem.

“&Sumavu umírající a romantickou jsem pro reprezentaci v Japonsku vybral především proto, že v Plzeňském kraji a svým způsobem i v celé Evropě, nelze nalézt zásadnější a ucelenější dílo podobného charakteru,” říká kurátor výstavy Ivo Hucl, který věří, že v Japonsku, kde má dřevořez dlouholetou tradici, najde toto dílo ocenění. “Jiřího Kornatovského jsem zařadil pro jeho výjimečný meditativní přístup ke krajině, přírodě, člověku”, říká dále Ivo Hucl a opět se odvolává na černobilý svět svitků a tušových maleb, oblíbený mezi zenovými umělci, které jakoby Kornatovského kresby evokovaly. “První z autorů je příkladem hlubokého poetického vcítění se do pomíjející krásy přírody, druhý do krajiny našich vlastních duší”, dodává korátor Ivo Hucl.

Spolupráce Plzně s městem Takasaki trvá již dvacet let a bude pokračovat i v budoucnu. “V roce 2010 by japonské partnerské město uvítalo jak studenty plzeňské konzervatoře tak i Divadlo Alfa, které zde s velkým ohlasem vystoupilo již několikrát”, uvedla Milada Soukupová z Magistrátu města Plzně.

        

Fotografie Jan Dienstbier

19.08.2009 - Stanislav Polauf