Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Vše živě přenášely státní televizeÚvodník: A i když to vypadá nanejvýš podivně, ty byly tehdy v držení nomenklaturní moci. Tak, co je přimělo k takovým krokům? Divme se. Množné číslo je použito správně. Dělo se tak všude v zemích tzv. střední Evropy. Rok zázraků se jmenuje kniha, jež to špičkově popisuje. Pod ní podepsán Timothy Garton Ash, ředitel Střediska evropských studií na St.Antony´s Colege.

Článek: &Skola je v Oxfordu. Není jediná, kde skvělý esejista, autor politických úvah a reportáží působí. Jeho črty a zprávy o dění nejen v našem evropském regionu vedly k napsání již devíti knih. Jednu držím v ruce. A usuzuji, že o tom složitém roce jsem nic lepšího nečetl.

Actonův zákon, že „každá moc korumpuje“ používá autor záměrně, když popisuje atmosféru v rozdílných zemích, směřujících k nezvratnému a tolik podobnému konci. Ke konci vlády jedné strany, protože ta zetlela zevnitř a sílu k obnově nenašla, bez rozdílu působení. Pro osudy miliónů je v konečné fázi jedno, zda zasadíme počátek k Baltu či na Dunaj. Autor ale jedním slovem dodává, že „korumpováni budou i noví vládci těchto zemí“, čehož jsme dnes a denně, bohužel, svědky. Máme toto konstatování považovat za odvahu či logicky samozřejmý krok, vyjádřený zkušeným politickým prognostikem?

Zajímavá je úvaha nad „rozdanými kartami“. Proti diktatuře povstaly celé národy střední Evropy a přece se hned objevuje panovačný, autoritářský styl vůdcovství Lecha Walesy. Ten ještě posílilo získání Nobelovy ceny. Moment burcující právě v čase, kdy tutéž cenu naprosto neodůvodněně získává americký president Barack Obama, který ale na rozdíl od Walesy neudělal zatím vůbec nic. To dává zapravdu těm, co léta křičí, že cena je politická úlitba budoucí moci a ne odměna za minulé aktivity. Když podrobíme klima v té které zemi rozboru, pak Walesova otázka „Dokážete za bouřlivého počasí kormidlovat loď pouze demokratickým způsobem?“ není vycucaná z prstu. Svědčí totiž o úrovni davu!

Jeden kouzelný moment známe dobře. Jacek Kuroň v Polsku zavelel k návratu do košil a džínsů. Obleky a kravaty na věšák. „Okrádá mě to o polovinu mé intelektuální kapacity.“

I když národy střední Evropy volili rozdílný podnět ke svým, vesměs sametovým, převratům, jedno je zřejmé. Hrnec trpělivosti s vládou lidské blbosti přetekl. A člověk může považovat za štěstí, že toho směl být svědkem. Když to vezmeme kolem a kolem, tím je i Timothy Garton Ash. Nikoliv historik, shromažďující fakta, aby pak vyřkl rozhodující tezi své práce, ale svědek, objíždějící a prožívající události ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a Praze toho roku live. Zas můžeme vidět skvělé prognostické vidění autora. Vás to napadlo?

Timothy Garton Ash: Rok zázraků
Vydalo nakladatelství Paseka roku 1989
Obálka
www.paseka.cz

21.12.2009 - Jaromír Komorous