Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . Tiráž ...  Dnes je  čtvrtek 30.5.2024, svátek má Ferdinand 

Hledej

Autorský web


Nejčtenější za 14 dní


Spolupracujeme

www.bioscop.cz

www.bontonfilm.cz

www.botanicka.cz

www.divadlodisk.cz

www.divadlonavinohradech.com

www.divadloviola.cz

www.dokoran.cz

www.epocha.cz

www.hostbrno.cz

www.jota.cz

www.knihykazda.cz

www.literarnistrom.cz

www.mestskadivadlaprazska.cz

www.ngprague.cz

www.supraphononline.cz

www.svandovodivadlo.cz


Podmínky užívání a právní omezení


1. Obecná ustanovení
Občanské sdružení Neraweb (dále jen provozovatel), tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace na adrese webmagazin.cz a dalších registrovaných subadresách - dále jen "stránky". Provozovatel v souladu se zák. č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek Užívat stránky webmagazin.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.
Souhlas s používáním jakýchkoliv textových informací, případně kompletních dokumentů ze stránek uděluje provozovatel serveru. Prvky stránek, kterými jsou grafický design, rozvržení stránek, logotypy, grafické a zvukové soubory jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jako části.
Uživatelé se dále zavazují, že tyto stránky nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou v rozporu se zákony České Republiky. Jsou si vědomi toho, že pokud by služeb využili k jakýmkoli aktivitám, které jsou v rozporu s trestním řádem ČR, ostatními zákony a pravidly a předpisy ČR a obecnými morálními a etickými pravidly, ponesou za toto své jednání plnou odpovědnost. Jsou si vědomi toho, že provozovatel této služby nenese za takové případné konání ze strany uživatelů žádnou odpovědnost. Budou se zde chovat podle morálních norem, které jsou v civilizované společnosti samozřejmostí a nebudou vědomě poškozovat ostatní uživatele ani samotný server. Všechny ostatní vztahy mezi provozovatelem a čtenářem se řídi platnými právními předpisy. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno.

3. Registrace uživatelů
Registrovaným uživatelem služby se stává uživatel sítě Internet, který si vytvoří uživatelský účet. Vytvoření účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména a hesla. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě (výjimkou je oficiální žádost Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení). Provozovatel si vyhrazuje odstranit uživatelský účet, jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti. Registrovaný uživatel může přispívat články a náměty. Současně s Vaším článkem bude zveřejněno Vaše Autorské jméno.


4. Dispoziční práva
Autor článku vlastní vždy autorské právo, avšak současně souhlasí, že redakce nemusí uveřejnit celý obsah článku a že článek zůstává uložen v archivu redakčního systému. V případě jeho dalšího publikování je vždy autor požádám o souhlas.

5. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
Provozovatel neručí za správnost a obsah příspěvku, právní a morální postihy vždy nese autor článku. Redakce se si vyhrazuje právo nezveřejnit články jejichž text propaguje rasismus, pornografii, skrytou reklamu. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek webmagazin.cz.
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek webmagazin.cz. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, chat) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

6. Závěrečná ustanovení
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách webmagazin.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek webmagazin.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

ISSN 1802-2863 . Tiráž

Copyright © 2001 - 2024 www.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.1513 s